Jeg besidder en bred erfaring i forhold til at belyse/afklare sager i kommunalt regi indenfor områderne: Kontanthjælp, revalidering og pension. Afklaring af psykologiske problemstillinger kan tage udgangspunkt i forskellige psykologiske tiltag. Som eksempler kan nævnes:

En bred psykologisk undersøgelse, som kan afdække personens kognitive ressourcer samt personlighedsstruktur, hvilket kan være af stor betydning i forhold til, hvor store krav der kan stilles med hensyn til arbejdsmarkedstilknytning eller i forhold til uddannelsesmæssige sammenhænge.

Det kan ligeledes dreje sig om psykoterapeutiske samtaleforløb som først og fremmest vil have et behandlingsmæssigt sigte, men det er også min erfaring, at et psykoterapeutisk forløb er en meget vigtig del af en samlet indsats i forhold til at støtte op om den enkelte og vedkommendes bestræbelser på at opnå tilknytning til arbejdsmarked eller i forbindelse med påbegyndelse af et revalideringsforløb eller et uddannelseforløb.

Jeg kan ligeledes tilbyde supervision til kommunale sagsbehandlere og andet fagligt personale indenfor sundhedsområdet. Derudover kan jeg også tilbyde supervision til nyuddannede psykologer i forbindelse med deres erhvervelse af autorisation.