Nedenstående giver et overblik over priser i forhold til de forskellige ydelser som Psykologisk praksis kan tilbyde.

Priser for samtaleterapi:
En individuel konsultation er på 60 min. og koster kr.: 1100.- Er der tale om parterapi vil samtalen typisk vare 90 min. og koste kr.: 1650.-
Jeg har ydernummer og overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder, at jeg kan modtage klienter som er henvist af praktiserende læge. Dette betyder, at Regionen betaler 60 % af udgiften således, at kun 40% af udgiften afholdes af klienten selv (egenbetaling). Dertil kommer, at hvis klienten er medlem af Sygeforsikringen Danmark vil der derfra gives et tilskud til egenbetalingen.
Hvis det som klient er vanskeligt økonomisk at afholde udgiften til egenbetalingen kan der ansøges om hjælp til betalingen via den kommune, som man er bosiddende i. Andre kan have en sundhedsforsikring som vil kunne gå ind og dække klientens egenbetaling.

Priser for psykologiske undersøgelser:
I forbindelse med honorar for udarbejdelsen af psykologiske undersøgelser vil det være vanskeligt at fastsætte en pris, idet det kan variere en del i forhold til antal  timer som anvendes. Derfor vil udgangspunktet være, at der aftales en pris individuelt set i forhold til omfanget af undersøgelsen mv.

Priser for supervision:
Individuel supervision koster pr. time (60 min.) kr.: 1300.- plus moms. Gruppesupervision med 2 eller flere personer koster pr. time (60 min.) kr.:1900.- plus moms.
Der afregnes kontant efter hver konsultation (Der tages ikke Dankort).

Afbud til en konsultationsaftale:
Hvis klienten af en eller anden årsag bliver forhindret i at overholde en aftale, skal der enten på mail, sms eller telefonisk meldes afbud dagen før inden kl. 16.00. Ved senere afbud eller udeblivelse afkræves det fulde honorar.